O akcji

Charakterystyczny znaczek „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” w 2008 roku pojawił się na puszkach i butelkach piwa produkowanego przez browary należące do Związku Pracodawców Browary Polskie. Rok później oznaczenie pojawiło się w reklamach telewizyjnych, a od 2011 r. zaczęło funkcjonować na wszystkich reklamach audiowizualnych piwa, gdzie ma zajmować 10 proc. powierzchni obrazu i być emitowane przez 10 proc. czasu trwania spotu. Oznaczenie jest dobrowolną inicjatywą branży, wynikającą z zasad samoregulacji, a nie z przepisów prawa. Promowanie znaku wspierane było także takimi akcjami jak „Prowadzący-niepijący”, oraz Klub DRIvera, którego profil na Facebooku zrzesza już bilsko 30 tys. osób (facebook.com/nigdyniejezdzepoalkoholu.oficjalny).

W 2014 roku piwowarzy zrzeszeni w Związku Pracodawców Browary Polskie postanowili uwolnić znak, dotychczas zarezerwowany dla opakowań i reklam piwa, aby uczynić z niego symbol manifestu społecznego odpowiedzialnych – trzeźwych kierowców. W tym celu proponują wszystkim kierowcom skupionym w organizacjach, instytucjach, firmach jak i osobom prywatnym, poparcie idei kampanii oraz naklejenie specjalnie przygotowanego znaczka „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” na tylnej szybie samochodu. Ten gest nic nie kosztuje, a daje wyraz społecznego sprzeciwu wobec pijanych kierowców.

Akcja „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” jest inicjatywą szerokiej koalicji, w skład której wchodzą instytucje, organizacje branżowe oraz podmioty komercyjne.

Akcja jest otwarta, a jej inicjatorzy zachęcają różne podmioty do przyłączenia się i upowszechnienia symbolu kampanii.

Celem kampanii jest propagowanie zasady: Nigdy nie jeżdżę po alkoholu. Inicjatorzy projektu chcą zintegrować oraz zaktywizować społeczeństwo wokół myśli przewodniej projektu.

POKAŻ INNYM, ŻE NIE JEŹDZISZ POD WPŁYWEM ALKOHOLU

  • Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, która pozwala prowadzić pojazd
  • Niezależnie od regulacji prawnych (dopuszczających 0,2 promila alkoholu we krwi) kampania promuje zasadę: PIŁEŚ – POHAMUJ SIĘ – NIE JEDŹ!

POZNAJ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I SANKCJE

Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy:

  • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość
  • zawartość alkoholu w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Art. 115 §16 Kodeksu Karnego

Stan po użyciu alkoholu w rozumieniu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

 

  • zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila
  • obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza.

Art.46, pkt. 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Przeprowadzanie badania w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie:

Art. 126.

Art. 128.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Konsekwencje prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości:

Podstawę odpowiedzialności za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości stanowi art. 178a Kodeksu Karnego.

§1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§2. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w §1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Art. 42.

Art. 178a.

Art. 179.

Art. 180.

Kodeks Karny

 

 

Podstawa prawna:

  • Kodeks karny
  • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • Ustawa Prawo o ruchu drogowym